Czym się dokładnie zajmujemy ?

Działamy na polskim rynku od 15 lat. To czym się zajmujemy to szeroko pojęta hydrogeologia, geotechnika. W naszej wieloletniej działalności zajmowaliśmy się i nadal zajmujemy rozpoznawaniem warunków gruntowo - wodnych dla potrzeb małych obiektów budowlanych, tj. domów jednorodzinnych. Jednak nasza praktyka dotyczy również znacznie większych obiektów takich jak hale magazynowe niskiego i wysokiego składowania, obiekty hotelowe, gastronomiczne.

W naszej praktyce zajmujemy się również rozpoznaniem warunków dla potrzeb lokalizacji stacji paliw płynnych. Zajmujemy się rozpoznaniem warunków na poziomie inwestorskim dla potrzeb posadowienia zbiorników paliw, wiat dystrybucyjnych, pylonów reklamowych.

Projektujemy również odwodnienia wkopów fundamentowych oraz terenów przeznaczanych pod inwestycje. Powyższe wykonujemy z wykorzystaniem specjalistycznej sieci pompowej, umożliwiającej bezpieczne prowadzenie prac budowlanych na terenach, na których stwierdzono płytkie występowanie zwierciadła wód podziemnych.
Ponadto zajmujemy się tworzeniem odwodnienia grawitacyjnego - odwodnienia drenarskie).

Z pełną ofertą zapoznają się Państwo w dziale OFERTA (kliknij)

Poniżej przedstawiamy w skrócie zagadnienia, którymi się zajmujemy:

- rozpoznanie budowy geologicznej terenu inwestycji - opinie geologiczne, opinie geotechniczne,
- wykonywanie robót geologicznych i geotechnicznych, badań laboratoryjnych oraz badań terenowych takich jak:
        - wiercenia badawcze,
        - sondowania,
        - badania parametrów geotechnicznych gruntów,
        - badania parametrów chemicznych wód gruntowych i głębinowych.
- wykonaniem studni wierconych wraz ze sporządzeniem dokumentacji hydrogeologicznej oraz operatu wodnoprawnego,
- wierceniem otworów pod tzw. pompy ciepła,
- wykonywaniem wierceń poszukiwawczych kopalin stałych oraz wód mineralnych i leczniczych,
- opracowaniem ocen oddziaływania inwestycji na środowisko,
- sporządzaniem operatów wodnoprawnych,
- rozwiązywaniem innych problemów geologicznych, geotechnicznych i hydrogeologicznych.
- oceną merytoryczną zakładanych przez Inwestora rozwiązań.