Witamy na naszych stronach

Chcesz wybudować bezpiecznie dom, wykonać ujęcie (studnię głębinową)? Szukasz kogoś, kto rozpozna budowę geologiczną oraz parametry geotechniczne i warunki gruntowo - wodne danego obszaru ?

Dobrze trafiłeś. To właśnie my zajmiemy się zagadnieniami z szeroko pojętej geologii czy geotechniki. Wykonujemy wiercenia rozpoznawcze, sondowania parametryczne. Wykonamy dla Ciebie ujęcie wody złożone z jednej czy zespołu studni dających wodę przeznaczoną do spożycia. Wykonujemy również studnie odwadniające wkopy budowlane czy służące wywołaniu obniżenia rejonowego wód podziemnych. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie rozpoznawania budowy geologicznej pod różnego typu inwestycje budowlane.WYKONUJEMY: (Pełna oferta - kliknij tutaj)

- wiercenia przed zakupem terenu inwestycji (działki) - rozpoznanie budowy geologicznej w celu zabezpieczenia naszego Klineta przed złym zakupem,
- rozpoznanie budowy geologicznej wraz z charakterystyką geotechniczną gruntów przeznaczonych pod inwestycje budownictwa jednorodzinnego   (wolnostojącego) czy szeregowego (niskokondygnacyjnego),
- rozpoznanie geologiczno - geotechniczne pod inwestycje liniowe (drogi, autostrady),
- badanie stopnia zagęszczenia oraz dynamicznego i statycznego modułu odkształcenia,
- operaty wodnoprawne,
- dokumentacje hydrogeologiczne,
- pobieramy próby środowiskowe wód i gruntów na potrzeby analiz laboratoryjnych,
- Plany Gospodarki Odpadami wraz z planem oddziaływania na środowisko naturalne.

PROMOCJA "Jesienne projektowanie" DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH !!! Zapraszamy wszystkich, którzy są na etapie planowania budowy domów jednorodzinnych, szeregowych itp. do skorzystania ze SZCZEGÓLNIE PRZYJAZNYCH CEN wykonania dokumentacji geologicznej oraz geotechnicznej, która zawiera w sobie m.in. wiercenia geotechniczne oraz sondowania dynamiczno-obrotowe np. dla potrzeb prawidłowego posadowienia fundamentów inwestycji budowlanej.

TYLKO TERAZ za kompletną dokumentację możesz zapłacić nawet 15% mniej! Zlecenia prosimy kierować na nasz adres mailowy: biuro@geo-technika.pl ZAPISY PRZYJMUJEMY OD 23.10.2018 r. DO 31.10.2018 r. - O PRZYZNANIU PROMOCJI DECYDUJE DATA ZAPISU !

Wykonujemy dokumentacje geologiczne, hydrogeologiczne, odwodnień budowlanych, ekspertyzy oddziaływania inwestycji na środowisko, oceny skażenia środowiska gruntowo-wodnego, operaty wodnoprawne czy Plany Gospodarki Odpadami.