Chcesz rozpoznać grunt przed zakupem czy budową?

Zajmujemy się wykonywaniem opinii geotechnicznych, opinii geologicznych. Szukasz kogoś, kto rozpozna budowę geologiczną oraz parametry geotechniczne i warunki gruntowo - wodne?

Dobrze trafiłeś. To właśnie my zajmiemy się zagadnieniami z szeroko pojętej geologii czy geotechniki. Wykonujemy wiercenia rozpoznawcze czy sondowania parametryczne pod inwestycje budowlane. Wykonamy dla Ciebie ujęcie wody złożone z jednej czy zespołu studni dających wodę przeznaczoną do spożycia. Wykonujemy również studnie odwadniające wkopy budowlane czy służące wywołaniu obniżenia rejonowego wód podziemnych.WYKONUJEMY: (Pełna oferta - kliknij tutaj)

- rozpoznanie budowy geologicznej wraz z charakterystyką geotechniczną gruntów - opinie geologiczne, opinie geotechniczne
- wiercenia przed zakupem terenu inwestycji (działki) - rozpoznanie budowy geologicznej w celu zabezpieczenia naszego Klineta przed złym zakupem,
- rozpoznanie geologiczno - geotechniczne pod inwestycje liniowe (drogi, autostrady),
- badanie stopnia zagęszczenia oraz dynamicznego i statycznego modułu odkształcenia,
- operaty wodnoprawne,
- dokumentacje hydrogeologiczne,
- pobieramy próby środowiskowe wód i gruntów na potrzeby analiz laboratoryjnych,
- Plany Gospodarki Odpadami wraz z planem oddziaływania na środowisko naturalne.

Z pełną ofertą zapoznają się Państwo w dziale OFERTA (kliknij)

PROMOCJA "LETNIE PROJEKTOWANIE" DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH !!! Zapraszamy wszystkich, którzy są na etapie planowania budowy domów jednorodzinnych, szeregowych itp. do skorzystania ze SZCZEGÓLNIE PRZYJAZNYCH CEN wykonania dokumentacji geologicznej oraz geotechnicznej, która zawiera w sobie m.in. wiercenia geotechniczne oraz sondowania dynamiczno-obrotowe np. dla potrzeb prawidłowego posadowienia fundamentów inwestycji budowlanej.

TYLKO TERAZ NIE PONIESIESZ DODATKOWYCH KOSZTÓW związanych z opracowaniem dokumentacji, a dodatkowo za prace terenowe możesz zapłacić do 10% mniej! Zlecenia prosimy kierować na nasz adres mailowy: biuro@geo-technika.pl ZAPISY PRZYJMUJEMY OD 01.07.2023 r. DO 31.08.2023 r. - O PRZYZNANIU PROMOCJI DECYDUJE DATA ZAPISU !

Wykonujemy dokumentacje geologiczne, hydrogeologiczne, odwodnień budowlanych, ekspertyzy oddziaływania inwestycji na środowisko, oceny skażenia środowiska gruntowo-wodnego, operaty wodnoprawne czy Plany Gospodarki Odpadami.